Információk

 

 

 

 

Honlap

Információk

Versek

Műfordítások

Levél

Életrajz

Dalok

 

 

 


 


                           

1. Versek

Gérecz Attila verseit a börtönben írt és ránk maradt kézirata alapján, ill. az Így bocskorosan c. (Kráter Kiadó 2000., 2001.) kötet összeállítása szerint, annak szerkesztői megjegyzéseit elfogadva  mutatjuk be.
A versekben többször felbukkanó, közbeszédben ritkán használt  szavak, fogalmak, hasonlatok, bibliai jelenetek, stb. gyorsabb és  pontosabb értelmezé-sének elősegítésére  lexikális szómagyarázatot kínálunk, mely a 01 - 33 hivatkozási számokra kattintva érhető el. Vissza jelre kattintva újból a vers- szöveg jelenik meg.

 

2. Műfordítások

A fejezet német, angol és francia költők verseinek fordítását tartalmazza. Összesen 14 verset. A műfordítások mellett a szöveg eredeti nyelvű változatát a könnyebb összehasonlíthatóság céljából adjuk közre. 

 

3. Levél a börtönből

E helyen a váci rabkórházban egyetlen éjszaka alatt, egy ceruzavéggel, wc papír kötegre írt és az édesanyához kijuttatott hosszú, prózai beszámoló olvasható.

 

4. Életrajz

Az itt közölt életrajzi adatok pontosságát  a  személyes ismeretség,  a Gérecz-Básthy rokonok-, barátok visszaemlékezései,  továbbá  fennmaradt  emlékek, levelek,  iratok szavatolják. 

A költő nevéhez kapcsolódóan széles körben elterjedt  mártír megnevezést, sok más honfitársunkkal együtt, mi sem tartjuk eléggé átgondoltnak. A zsarnoki hatalom által rámért, kemény börtönfogságból szabadult ifjú  fegyveres, tevőleges  szabadságharcosként, a budapesti utcai harcokban, ellenséges  golyó által  vesztette életét. Egyértelműen hősi halált halt, - bár valóban nemes célért, a hazájáért és a szabadságért áldozta önként, fiatal életét. Az 1956-os forradalomnak Ő egyetlen költő hősi halottja, a magyar- és az egyetemes irodalom felbecsülhetetlen veszteségeként. 

 
5. Dalok
 
           A versek közül néhányat Dinyés József daltulajdonos megzenésített. Ezek a
           művész előadásában hallhatók a Dalok oldalon.


A lap tetejére

   

 

(A fotók egyenként kinagyíthatók)

 

Sírkő felirat

 

Balassi-kard és oklevél

 

Volt hadapródtársak
és öttusázók tiszteletadása
a Bp.VII.,Klauzál-téri emléktáblánál